Jesteśmy profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy
i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.
 

Kontakt

Kolegium Lekarzy Rodzinnych Polska

 

Białostocki I Oddział Terenowy

dr Włodzimierz Bołtruczuk
ul. Wojska Polskiego 12
19-225 Trzcianne

tel. / fax (86) 219 50 52/14
mail: doctorb@poczta.onet.pl

 

Białostocki II Oddział Terenowy

dr Joanna Szeląg
NZOZ "Lekarz Rodzinny"
ul.Dubois 3,
15-349 Białystok

tel. (85) 868-13-88

mail: jszelag@mp.pl

 
 

Copyright 2011 KLRwB

realizacja: T-MATIC Grupa Computer Plus